ถก เถียง แถ

“ถก”: พูดกันอย่างเอาเจริงเอาจัง อย่างตั้งใจ เกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ทุกฝ่ายที่มาร่วมกัน ต่างก็สนใจอยากรู้คำตอบและอยากหาข้อตกลงร่วมกันในเรื่องที่ถกกันนั้น ในการถกกันต่างฝ่ายต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกัน รับว่าทุกฝ่ายมีฐานะเท่าเทียมกับตนเอง ต่างก็มาร่วมกันแสวงหาคำตอบด้วยกัน และต่างฝ่ายก็เชื่อว่าการแสวงหาคำตอบด้วยตัวคนเดียวไปคิดเงียบๆ สู้การมาคิดร่วมกันเป็นหมู่คณะผ่านการถกนี้ไม่ได้ (ภาษาอังกฤษตรงกับ ‘discuss’ หรือ ‘deliberate’)

“เถียง”: ในการถกกันเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะกัน คือไม่ใช่ว่าจะมีการพยายามพิสูจน์กันว่าความคิดของใครถูกหรือผิด แต่ในการเถียงเป้าหมายจะเป็นแบบนี้ คือมุ่งแสดงว่ามีของใครถูกหรือผิด นอกจากนี้การถกกับการเถียงก็ไม่ต่างกัน อาจบอกได้ว่าสองอย่างนี้ต่างกันที่เป้าหมายเรื่องนี้ การเถียงกันอาจเป็นกิจกรรมที่ดีก็ได้ ถ้าฝ่ายที่มาเถียงกันยังยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน และถือว่าการพ่ายแพ้ในการเถียงไม่ใช่การเสียหน้า แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหาความเข้าใจหรือความรู้ความจริงแบบเดียวกับการถก และฝ่ายชนะก็ไม่ลำพองใจแล้วเอาไปอวดอ้างทับถมอีกฝ่าย (ภาษาอังกฤษตรงกับ ‘argue’)

“แถ”: การแถคือการเถียงที่ไม่ได้ใช้เหตุผล แต่ใช้กลวิธีทางวาทศิลป์เพื่อปลุกเร้าอารมณ์ หรือเบี่ยงเบนความสนใจ หรือใช้ “การทิ้งเหตุผล” หรือ fallacies แบบต่างๆมาเป็นเครื่องมือในการเอาชนะ การแถจะเกิดการที่บางฝ่ายในการถกเถียง ไม่เคารพอีกฝ่าย ไม่มองว่าอีกฝ่ายก็เป็นคนแบบเดียวกันที่พยายามหาคำตอบร่วมกัน แต่กลับไปมองว่าเป็นศัตรูที่ต้องกำจัดไปให้สิ้นซาก การแถมักจะเกิดขึ้นในบรรยากาศของความขัดแย้งทางการเมืองที่มุ่งเอาชนะ หรือมุ่งทำลายอีกฝ่ายด้วยการทำให้อีกฝ่ายดูไม่ดีหรือขาดความน่าเชื่อถือน่าเคารพ (ภาษาอังกฤษไม่มีคำที่ตรงกับคำนี้ ซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดใจ)

(แบบฝึกหัดสำหรับนิสิตวิชาการใช้เหตุผล ไปหาตัวอย่างของสามอย่างนี้ในหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือโลกออนไลน์)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s