การบรรยายปรัชญาของ Erwin Schadel

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายของ Prof. Dr. Erwin Schadel จากมหาวิทยาลัย Bamberg ประเทศเยอรมนี

John Amos Comenius
John Amos Comenius

๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓: “Dialogue as Effective Chance for an Enriching Development of Mankind: Some Outlines Inspired by the Pansophy of John Amos Comenius”

John Amos Comenius เป็นนักปรัชญาชาวเช็ค มีชีวิตอยู่ในราวคริสตศตวรรษที่สิบเจ็ด เป็นที่รู้จักว่าเป็น “บิดาแห่งการศึกษาสมัยใหม่” และก็มีความคิดโดดเด่นทางปรัชญาเกี่ยวกับ ‘pansophy’ หรือแปลว่า “ปัญญาสากล” ซึ่งเน้นการปฏิรูปทางด้านการเมือง วิทยาศาสตร์และสังคม เพื่อให้เกิดการปรองดองสอดคล้องกันระหว่างทั้งสามนี้ อันจะยังผมให้เกิดเสรีภาพอันถาวรแก่มวลมนุษย์

Gottfried Leibniz
Gottfried Leibniz

๒๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ “Do We Live in the Best of all Possible Worlds?: Some Commentaries on Leibniz’ ‘Monadology’ and ‘Theodicy’

Leibniz เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันในสมัยศตวรรษที่สิบเจ็ดเช่นเดียวกัน เป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้คิดค้นวิชาแคลคูลัสคู่กับเซอร์ไอแซค นิวตัน ไลบ์นิซมีหลักปรัชญาว่าโลกใบนี้เป็น “โลกที่ดีที่สุดในบรรดาโลกที่เป็นไปได้ทั้งหมด” เนื่องจากพระเจ้าผู้ทรงมหากรุณาและมหาพลานุภาพ ไม่สามารถสร้างโลกให้เป็นอื่นไปได้นอกจากที่เป็นอยู่เช่นนี้ แต่ก็เกิดปัญหาว่าหากเป็นเช่นนี้ เหตุใดพระเจ้าจึงยอมให้เกิดภัยพิบัติขึ้นในโลก เช่นแผ่นดินไหวหรือคลื่นสึนามิ? คำตอบของไลบ์นิซก็คือว่า ภัยพิบัติหรือสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ “โลกที่ดีที่สุด” ด้วย ซึ่งคำตอบนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ไลบ์นิซยังมีทรรศนะว่าโลกของเราประกอบด้วยหน่วยย่อยๆที่แบ่งอีกต่อไปไม่ได้ ที่เรียกว่า ‘monads’ ซึ่งแต่ละหน่วยมีลักษณะประจำตัวไม่เหมือนหน่วยอื่นใด โลกเรานี้เป็นโลกที่สมบูรณ์สูงสุดก็เพราะว่าหน่วย monad เหล่านี้ต่างก็สะท้อนซึ่งกันและกันอย่างมากที่สุดและสมบูรณ์สูงสุด

Johannes Kepler
Johannes Kepler

๓๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๓: “The Principle of Harmony: Ontological Elucidations of the Basic Structures of Tonality (with a Special Reference to Johannes Kepler)

นักปรัชญามองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับเสียงต่างๆมานานแล้ว หลักการพื้นฐานของเสียงประสาน (harmony) ก็คือว่า เสียงประสานกันเนื่องจากคลื่นเสียงมีความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ต่อกัน ในการบรรยายนี้ Prof. Schadel จะนำเสนอหลักการพื้นฐานทางธรรมชาติและอภิปรัชญาของเสียงประสานในดนตรี และจะเสนอความคิดของนักปรัชญาและนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคือโยฮันเนส เคปเลอร์ เคปเลอร์เป็นผู้ค้นพบว่าการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรีไม่ใช่วงกลมดังที่เคยคิดกัน และเป็นผู้ที่เชื่อมั่นว่าการสอดประสานกันอย่างลงตัวของดวงดาวในจักรวาลนั้นเป็น “ดนตรี” ของจักรวาล ซึ่งแสดงว่าดนตรีกับดาราศาสตร์และฟิสิกส์นั้นมีพื้นฐานใกล้ชิดกันมาก

การบรรยายของ Prof. Schadel ในสองวันแรก (วันที่ ๒๘ และ ๒๙) จะจัดที่ห้อง ๗๐๘ อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ เวลา ๑๓.๐๐ ถึงป ๑๕.๓๐ น. ส่วนในที่ ๓๐ นั้น Prof. Schadel จะมีการแสดงดนตรีประกอบด้วย และจะจัดที่ห้อง Recital Hall ชั้น ๓ ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๕.๓๐ เช่นเดียวกัน

มีเครื่องดื่ม ของว่างบริการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ Prof. Schadel ดูได้ที่ http://www.uni-bamberg.de/?id=29165

จัดโดย กลุ่มวิจัยพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมโลก และภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s